Vážení členovia SZJ,

Rada reprezentačných trénerov vypisuje výberové konanie na funkciu reprezentačného trénera SR dorastu a dorasteniek na obdobie 2018 – 2019.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.