Uznesenie U 10/11 o Hierarchii reprezentačných zložiek a stredísk v SZJ

Predsedníctvo SZJ prijalo návrh Rady Reprezentačných Trénerov a od ...