Generálne zhromaždenie SZJ

ÚvodVšetky oznamy a aktualityGenerálne zhromaždenie SZJ

Triedenie podľa roku:

Správa o činnosti Antidopingovej komisie SZJ 2019

1. Antidopingová komisia SZJ spolupracuje s Antidopingovou agentúrou SR v týchto oblastiach: a) Výsledky dopingových kontrol - analytické zistenia, b) Porušenia antidopingových pravidiel – ADP - neanalytické zistenia,c) Prerokovania jednotlivých prípadov, d) Osobitný postup v prípadoch porušenia antidopingových pravidiel Antidopingová komisia SZJ postupuje Disciplinárnej komisii SZJ. Podľa Disciplinárneho poriadku SZJ sa v hore uvedených prípadoch rovnako postupuje voči pretekárovi aj trénerovi, e) Vzdelávanie a výchova športovcov v oblasti dopingu, f) Na základe kvalifikácie na 2. Európske hry v Minsku boli naši pretekári zaradení do sledovania Antidopingovou agentúrou. 2. Týmto sa vzdávam funkcie predsedu Antidopingovej komisie SZJ. ZÁVER: Zlepšilo sa ...

25. mája 2019|Generálne zhromaždenie SZJ|

VÝROČNÁ SPRÁVA Slovenského zväzu judo za rok 2018

Vážení členovia Slovenského zväzu judo, V prvom rade ďakujem všetkým členom, športovcom, trénerom, športovým odborníkom a funkcionárom, za podporu ktorá sa mi dostala počas náročného roka 2018. Minulý rok bol náročný z hľadiska zabezpečovania súťaží, reprezentácie, ale hlavne fungovania po novelizácie zákonu o športe, a plnení administratívnych smerníc zo strany štátnych orgánov. Neustále sa prispôsobujeme na nové podmienky vyplývajúce z novelizovaného zákona o športe. Bohužiaľ administrácia sa zvýšila, výkazníctvo a ďalšie administratívne procesy, ktoré sú pre vás „neviditeľné“. Úspešne sme migrovali našu databázu a naplnili sme IS MŠVVaŠ. V roku 2018 sme obstáli so cťou. Zvládli sme náročné úlohy, ...

25. decembra 2018|Generálne zhromaždenie SZJ|
Go to Top