KR SZJ organizuje odbornú časť školenia nový rozhodcov aj pre potreby zvyšovania kvalifikačného stupňa rozhodcu. Informácie budú zverejnené v samostatnom rozpise, prípadné požiadavky na ubytovanie zasielajte p. Šenkárovi.

Pozvánka

Správa