Vážený členovia Slovenského zväzu juda. Oznamujeme Vám, že Vladimírovi Putinovi bol pozastavený výkon funkcie čestného predsedu IJF a zároveň
Vás informovať, že pán Sergey Soloveychik, ktorý zastával funkciu prezidenta Európskej únie juda od roku 2007, dnes na mimoriadnom (digitálnom) zasadnutí výkonného výboru EJU odstúpil z funkcie. Na základe jeho návrhu bol za dočasného prezidenta EJU jednomyseľne zvolený viceprezident Otto Kneitinger (GER).