Predsedníctvo SZJ prijalo návrh Rady Reprezentačných Trénerov a od 20.1.2011 je v platnosti uznesenie:

Hierarchia postavenia reprezentácií a stredísk v SZJ:

  1. reprezentácia juniorov a reprezentácia dorastencov
  2. Centrum olympijskej prípravy Bratislava, Centrum olympijskej prípravy Trnava, VŠC Dukla Banská Bystrica
  3. Centrum talentovanej mládeže Bratislava-západ, Centrum talentovanej mládeže sever, Centrum talentovanej mládeže juh, Centrum talentovanej mládeže východ

Uznesenie prijaté Predsedníctvom SZJ dňa 20.1.2011