Predsedníctvo SZJ prijalo návrh Rady Reprezentačných Trénerov a od 20.1.2011 je v platnosti uznesenie:

Vyradenie pretekára (pretekárky) z reprezentačného výberu na základe závažného porušenia zásad určených reprezentačným trénerom počas trvania reprezentačných akcií:

  • reprezentačný tréner pomenuje dôvod vyradenia, stanoví dobu vyradenia (od kedy a do kedy) v oficiálnom liste zaslanom na sekretariát SZJ, ktorý následne písomne informuje pretekára, oddielového trénera a disciplinárnu komisiu
  • počas vyradenia pretekára (pretekárky) ho reprezentační tréneri ostatných reprezentačných zložiek a tréneri CTM nesmú nominovať na akcie

Uznesenie prijaté Predsedníctvom SZJ dňa 20.1.2011