Seminár: Skúšky technickej vyspelosti na 1.-4. DAN

Dátum: 
14.12.2013
Kategória: 
Miesto: 
Bratislava, Sokolská ul. 1, telocvičňa TJ Sokol BA

DANkolégium Slovenského zväzu judo v spolupráci s TMK Bratislavského zväzu juda usporiada  dňa 14. 12. 2013 (v sobotu), v priestoroch dojó  oddielu judo  TJ Sokol Bratislava I Vinohrady na Sokolskej ulici číslo 1, v Bratislave  od 10,00 hod. centrálne skúšky na stupne technickej vyspelosti DAN.

 

DANkolégium Slovenského zväzu judo ustanovuje na tieto skúšky nasledovnú skúšobnú komisiu:

 

Eduard Duda               VI. DAN         predseda

Anton Pospíšek           VI. DAN         člen

Jaroslav Ďuroška         IV. DAN         člen

 

Michal Donner V. DAN          náhradník

Matúš Konársky          IV. DAN         náhradník

Miloš Štefanovský       IV. DAN         náhradník.

 

DAN kolégium ustanovuje rozsah oprávnenia uvedenej skúšobnej komisie na skúšky od I. DAN  po IV. DAN.

Na skúšky sa môžu záujemcovia, spĺňajúci podmienky stanovené skúšobným poriadkom Slovenského zväzu juda prihlásiť:

Prostredníctvom sekretariátu SZJ alebo

na e-mail: pospisek@szm.sk,  alebo telefonicky: 0903 241 374.

Pospíšek
Anton
pospisek@envirofond.sk
0903 241 374
Prihláška: