Seminár: Školenie T2

Dátum: 
14.06.2014 to 15.06.2014
Kategória: 
Miesto: 
Banská Bystrica

POZVÁNKA

na školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa

Dátum: 14. – 15.6.2014 (1. blok)
               21.6.2014 (2. blok)
Začiatok: 8:00
Miesto: Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Účastnícky poplatok: 70,- €
Ubytovanie: VŠC DUKLA Banská Bystrica
Cena ubytovania: 10,- €/osoba/noc – dvojposteľové izby
 
Záujem o ubytovanie nahlásiť záväzne p. Jánovi Gregorovi (mob: 0907 413 287, e-mail: jangregor77@yahoo.com) najneskôr do 11.6..2014!!!
Po tomto termíne ubytovanie nebude môcť byť zabezpečené.
 
Priniesť so sebou: platný preukaz juda, písacie potreby, veci do posilňovne.
Úhrada: Účastníci seminára si hradia ubytovanie, stravu, cestovné náklady a účastnícky poplatok 70,- € - poplatok sa uhrádza UMB B.Bystrica.
Účastníci: Tréneri I. kvalifikačného stupňa
Individuálni účastníci (nezískavajú licenciu trénera)
Gregor
Ján
jangregor77@gmail.com
0907 413 287