Seminár: Školenie T1

Dátum: 
14.06.2014
Kategória: 
Miesto: 
Banská Bystrica

POZVÁNKA

Skúšky tréner I. kvalifikačného stupňa – špeciálna časť

Dátum: 14.6.2014
Čas: 10:00
Miesto: Športová hala DUKLA, Banská Bystrica
Ubytovanie: VŠC DUKLA Banská Bystrica
Cena ubytovania: 10,- €/osoba/noc – dvojposteľové izby
 
Záujem o ubytovanie nahlásiť záväzne p. Jánovi Gregorovi (mob: 0907 413 287, e-mail: jangregor77@gmail.com) najneskôr do 11.6.2014!!!
Po tomto termíne ubytovanie nebude môcť byť zabezpečené.
 
Priniesť so sebou: platný preukaz juda, písacie potreby, kimono.
Účastníci: Absolventi všeobecnej a špeciálnej časti školenia trénerov I.kvalifikačného stupňa + odovzdaná seminárna práca!
Absolventi pedagogických TV odborov bez špecializácie judo
 
Program: 10:00 – 10:30 písomný test zo špecializácie
                   10:45 praktické skúšky na tatami
Gregor
Ján
jangregor77@gmail.com
0907 413 287