Seminár: Školenie rozhodcov - odborná časť

Dátum: 
14.09.2019 to 15.09.2019
Kategória: 
Miesto: 
???

Odborná časť školenia rozhodcov - nových alebo rozhodcov na zvýšenie kvalifikačného stupňa.

x
x
x
x