Seminár: Seminár skúšobných komisárov I. a II. triedy

Dátum: 
07.12.2014
Kategória: 
Miesto: 
Žilina

P o z v á n k a

 

Názov:  Seminár skúšobných komisárov I. a II. triedy

Miesto: Dojó Slávia Žilinská univerzita, VŠ Internáty Veľký Diel, ulica Vysokoškolákov, Žilina

Bližšie informácie: p. Ján Peteja, mobil: 0915 211 068

Dátum: 07.12.2014

Čas:     začiatok 10,00 hod.

 Program:

a) Úvod,

b) metodika predvedenia a hodnotenia techník určených súťažným poriadkom SZJ na 2. Kyu,

garant: Ján Gregor st.,

c) metodika predvedenia a hodnotenia techník určených súťažným poriadkom SZJ na 1. Kyu,

garant: Ján Gregor st.,

d) metodika predvedenia a hodnotenia techník určených súťažným poriadkom SZJ na 1. DAN,

garant: Ján Gregor st, (Štefan Leitmann),

e) metodika predvedenia a hodnotenia techník určených súťažným poriadkom SZJ na 2. DAN,

garant:   Ján Gregor st,  (Štefan Leitmann),

f) skúšobný poriadok SZJ a návrhy na jeho doplnenie,

g) súťaže v judo  kata,

h) diskusia,

i) záver.

 

 

Poznámka:

Vedením  tohto seminára poveruje DAN kolégium SZJ p. Jána Gregora st. a ustanovuje  vyššie uvedených odborných garantov jednotlivých častí seminára.

Na predĺženie (od 07.12.2014 do 31.12.2018) platnosti odbornej spôsobilosti skúšobného komisára judo je potrebná aktívna účasť na celom seminári.

Žiadame záujemcov o účasť na tomto seminári skúšobných komisárov, aby nahlásili svoju účasť cestou emailu: szj@judo.sk alebo telefonicky 02 / 4444 1100 najneskôr do 02. 12. 2014.

 

Dňa 07.11.2014

 

Anton Pospíšek, v.r.

DANkolégium SZJ

Peteja
Ján
X
0915 211 068