Turnaj: Centrálne skúšky STV I.-IV. DAN

Dátum: 
22.08.2015
Kategória: 
Miesto: 
Michalovce

DANkolégium Slovenského zväzu judo v spolupráci s TMK Košického zväzu juda usporiada v dňoch 22. 08. 2015 až 29. 08.  2015, v priestoroch dojó  oddielu judo  Zemplín Michalovce  v Michalovciach centrálne skúšky na STV DAN.

Začiatok dňa 22.08.2015 od 10,00 hod..

DANkolégium Slovenského zväzu judo ustanovuje na tieto skúšky nasledovnú skúšobnú komisiu:

Štefan Leitmann         VI. DAN        predseda

Viliam Kohút             VI. DAN        člen

Ján Gregor                  V. DAN          člen

 

Róbert Majzel             VI. DAN        náhradník

Ján Peteja                   V. DAN          náhradník

 

DAN kolégium ustanovuje rozsah oprávnenia uvedenej skúšobnej komisie na skúšky od I. DAN  po IV. DAN.

Na skúšky sa môžu záujemcovia, spĺňajúci podmienky stanovené skúšobným poriadkom Slovenského zväzu juda prihlásiť:

Prostredníctvom sekretariátu SZJ alebo

na e-mail: szj@judo.sk,  alebo

telefonicky: 02/44441100

alebo u predsedu skúšobnej komisie

X
X
X
X