Dlhoročnej trénerke juda Márii Cabanovej z Košíc bola pri príležitosti výročia 60 rokov jej aktívneho pôsobenia v tomto športe udelená prestížna Cena mesta Košice. Táto cena sa udeľuje úzkemu okruhu osobností, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj kultúrneho, športového či spoločenského života v Košiciach.

Cena jej bola udelená ešte v roku 2020, ale pandémia neumožnila oficiálne odovzdanie ocenenia. Podarilo sa to až v roku 2021 na slávnostnom ceremoniály, kde si Cuna, ako ju všetci familiárne volajú, prebrala pamätnú medailu a diplom.

Cuna venovala svoj čas stovkám malých judistov, ktorí sa obíjali na tatami a ktorých učila správne padať, či robiť kotrmelce. Učila ich princípom úcty, rešpektu a fair-play, ktoré sú jej prirodzene vlastné. Vždy skromne a vytrvalo. Vždy s láskou a pochopením. Za to si zaslúži našu úctu a vďaku.

Prajeme ti Cuna pevné zdravie a úsmev na tvári.