Slovenský zväz juda (SZJ) na základe najnovšieho znenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 261 informuje o pozastavení všetkých súťaží od 25. novembra. Dôvodom je vyhlásenie núdzového stavu a sprísnenie opatrení, ku ktorým pristúpila vláda SR za účelom stabilizovania kritickej pandemickej situácie v krajine. 

Najnovšie znenie vyhlášky č. 261 zakazuje usporadúvanie akýchkoľvek hromadných podujatí.

Z vyhlášky rovnako vyplýva, že žiadne iné športové podujatie vrátane tréningového procesu v akejkoľvek vekovej kategórii s výnimkou profesionálnych judistov  nie je povolené. SZJ v tejto súvislosti žiada judistické kluby aby pozastavili tréningový proces s účinnosťou od štvrtka 25. novembra až do odvolania, respektíve pokým Úrad verejného zdravotníctva SR nerozhodne inak.