Vážení členovia SZJ, športoví priatelia!

Dovoľte,  aby som Vám poďakoval v mojom mene a v mene Slovenského zväzu judo za príkladnú pomoc pri príprave a pri samotnom organizovaní EYOF 2022 v Banskej Bystrici.

Podpredseda Jozef Tománek, Prezident SOŠV Anton Siekel, Predseda SZJ Pavol Krejčí

Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť prácu našich dobrovoľníkov, rozhodcov, technických pracovníkov a všetkých Vás, ktorí ste prispeli k zdarnému priebehu EYOF 2022.

Rozhodcovia SZJ – Ján Sršeň a Maroš Šršeň

Podarilo sa nám ukázať, že SZJ dokáže organizovať vrcholové podujatia na veľmi vysokej úrovni.

Vďaka patrí aj naším pretekárom, za dobrú reprezentáciu našej krajiny a trénerom, za prípravu nášho EYOF tímu.

Family dinner

Family dinner

VĎAKA.