Svetový rebríček sa mení po každom turnaji.

https://www.ijf.org/wrl