Nový oficiálny súťažný kalendár na druhý polrok 2020 po COVID-19 schválený na zhromaždený výkonného výboru SZJ 18.6.2020.

Ak máte nejaké pripomienky alebo nastali zmeny ( zrušenie turnaja ) informujte sekretariát SZJ na office@judo.sk