Zhodnotenie sústredenia reprezentačným trénerom Branislavom Slaným :

Cieľom sústredenia bolo zosúladiť prípravu pretekárov, ktorá prebiehala počas troch mesiacov individuálne
doma, a otestovať ich technickú pripravenosť a výkonnosť pred hlavným letným prípravným obdobím júlaugust.

Jednotlivé bloky na tatami boli každú tréningovú jednotku zamerané na konkrétnu problematiku –
kumikata, kuzuši, kombinácie, atď. Opäť sa ukázalo, že na týchto základoch džuda treba stále s výberom
technicky pracovať. Súčasťou tréningov bolo aj randori na rozzápasenie sa. Tréningy na tatami prebiehali v
poobedných hodinách, fyzická príprava v doobedných. Fyzická príprava bola zameraná na dynamickú a
koordinačnú silu. Pokiaľ mal pretekár doobeda povinnosti aj v škole, bolo mu umožnené si ich online splniť.

Vo večerných hodinách sme v utorok konzultovali tréningové denníky a plán prípravy, v stredu bola spoločná
regenerácia a v štvrtok v rámci voľného programu sme spolu navštívili motokárovú halu a každý si mohol
zajazdiť na motokárach.

S prístupom pretekárov som bol nadmieru spokojný. I keď tréningy boli nastavené na 60-80% záťaž, aby
prechod do sústavného tréningového procesu bol plynulý, sami od seba išli aj do väčších intenzít a skôr ich
bolo treba brzdiť. To džudo im za tri mesiace skutočne chýbalo. Zranenia neboli zaznamenané žiadne.
Podmienky na sústredenie sme mali výborné. Boli sme ubytovaní sami v trojhviezdičkovom hoteli a k
dispozícii sme mali permanentne tenisovú halu na najvyššom poschodí hotela s tatami, posilňovňu a
hotelové wellness.

Mojim zámerom bolo odštartovať prípravu s maximálnym počtom pretekárov aj zo širšej repre a EYOF
teamu (na ďalších akciách už budem brať len zúžený počet pretekárov). Nakoniec to nevyšlo na 100%,
pretekári STU sa zo sústredenia ospravedlnili z obáv z Covidu, čo je akceptovateľné a pretekári Pezinka
uprednostnili klubovú prípravu.