SPRÁVA  O  ČINNOSTI  CTM  SEVER  ZA ROK 2021

Hlavný tréner:     Šenkár Miroslav  – JC ZTS Martin

Realizačný tím.     Ivan RÝDZY                –    SPARTAK DUBNICA N/V

Ivan MINARIK            –   JC ZTS MARTIN

Stanislav KUCHÁR     –   JS KYSUCKE N/MESTO

Peter POZNIK              –  JK SPARTA POV.BYSTRICA

Ľudovít ŠKULTETY   –  TJ SOKOL PRIEVIDZA

Peter KORBEL ml.      –  TJ ML.ŽILINA

  CIELE CTM  SEVER PRE ROK 2021

 

Hlavným zámerom pri zostavovaní plánu činnosti bol výber pretekárov a pretekárok  na rok 2021 a príprava na EYOF 2022 v Banskej Bystrici. Výber bol zameraný na čo najviac pretekárov z ročníkov  2004 – 2005 /príloha č.1/.

Vo výbere bolo až 9 pretekárov r. 2004 – 2005 a 6 mladších pretekárov r. 2006 – 2008.

PLÁN AKCIÍ  /príloha č.2/

Rok 2021 sme začali veľmi individuálne. Prvá akcia, ktorá sa mohla uskutočniť na mimo klubovej úrovni, bol výcvikový tábor (VT) v Šamoríne v dňoch 11.3. – 15.3.2021.

Pre finančnú ako aj pandemickú situáciu  COVID 19 sa tohto VT zúčastnil len obmedzený počet pretekárov.

Naplánované  akcie sa podarilo zabezpečiť najmä veľmi dobrou spoluprácou s trénerom p. Petrom KORBELOM ml. z TJ MLADOSŤ ŽILINA, ktorá mala najviac pretekárov vo výbere CTM SEVER , ale najmä ústretovosťou reprezentačného  trénera dorastu p. Braňa SLANÉHO  a trénera CTM JUH  p. Mateja HAJASA.

   DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY  / príloha č. 2/

S výberom  CTM SEVER sme sa pre pandemickú situáciu nemohli zúčastniť ani jedného turnaja.

Jednotlivých pretekárov som mohol sledovať na M-SR v jednotlivých kategóriách, SNL- dorast a MT POVAŽSKA BYSTRICA  a VC LEVICE.

Pretekárky CTM SEVER –  Martina SEKOVÁ /JK SPARTA POVAŽSKÁ BYSTRICA/ a Natália ŠKVARENINOVÁ /TJ MLADOSŤ ŽILINA/ sa počas roka zúčastňovali na reprezentačných akciách, kde dosahovali  veľmi dobré výsledky a vybojovali si

reprezentačné kimono.

ZÁVER

Vo výbere CTM SEVER 2022 sa môže udržať veľká časť pretekárov z výberu 2021. Bude len na nich záležať ako sa pripravia počas prerušovanej sezóny na VT po uvoľnení opatrení po pandémii  COVID  19.

Pre kluby, ktoré nemajú vlastnú telocvičňu a nemajú možnosti trénovať na tatami,  je ťažké udržať pripravených pretekárov aspoň v takej výkonnosti akú mali.

O to bude náročnejšia práca trénerov, aby svojich zverencov motivovali k individuálnej športovej činnosti v domácom prostredí.

Podľa správ a referencií od reprezentačného trénera  som bol spokojný s prístupom a výkonmi na akciách  /VT a MT/ s pretekárkami Martinou SEKOVOU a Natáliou ŠKVARENINOVOU.

Viac aktivity a bojovnosti  by som očakával od všetkých ostatných pretekárov.

Chcel by som, aby tieto dve pretekárky boli pre nich vzorom a príkladom, že aj v tomto ťažkom a zložitom Covidovom období sa dá zabojovať o reprezentačné kimono.

Šenkár Miroslav

tréner CTM SEVER