Nominácia bola upravovaná niekoľkokrát a nakoniec sme sa rozhodli, že do Taty pôjdu len tí, čo prekonali covi-19 a sú zdraví. Nechceli sme riskovať pred MEJ a ME23.

Sústredenia sa zúčastnila reprezentácia HUN, CAN, SWE, SER a CZE – spolu bolo na tréningu cca 80 pretekárov. Počty randori a program je v druhej prílohe.

Matej Poliak mal upravený program sústredenia, kvôli problematickému návratu do formy po prekonaní ochorenia covid-19. V prílohe vidno merania pulzov počas tréningu a porovnanie úrovne regenerácie jednotlivých pretekárov. Fízeľ prekonal ochorenie približne v tom istom čase, avšak bez následkov na organizmus – je očividný objektívny (na základe meraní) rozdiel a aj subjektívne pocity pri záťaži. Mladý Maruška je v podstate tiež bez následkov na výkonnosť, aj keď pulzy sú vyššie – má však len 16 rokov a jeho organizmus sa s tým dobre vyrovnal (subjektívne sa cíti dobre).Poliak má stále problémy taktiež s kľudovým pulzom, ktorý má na úrovni 80 za minútu, kým v období pred ochorením to bolo okolo 45 – 50 pulzov za minútu.

Vpracoval: Ján Gregor, ml.                                       V Banskej Bystrici, 2.11.2020

Merania pulzu počas zátaže

Správa z VT Tata