Aj v roku 2021 sme pokračovali v obmedzeniach spôsobených pandémiou COVID 19,
ktorý bol pokračovaním, lock-downu z roku 2020. Všetky tréningy na úrovni klubov boli
zakázané. Takže sme čakali, kedy sa uvoľnia opatrenia pre možnosti tréningu.
V termíne 22.2 – 6.3.2021 sa mi podarilo v spolupráci s trénerom Jozefom Lenčešom
zorganizovať tzv, diagnosticko-liečebný pobyt v Národnom ústave DTaRCH v Starom
Smokovci. Na tento pobyt sa nám podarilo zabezpečiť účasť 25 zverencov nielen z výberu
CTM Východ, ale aj klubov. Podarilo sa nám absolvovať pár vyšetrení a niekoľko vstupných
testov. Avšak po 5 dňoch bol pozitívne testovaný jeden športovec, takže nám pobyt ukončili.
Celý pobyt bol hradený zo zdravotných poistení, takže nedošlo k žiadnym finančným
požiadavkám na zväz a ani k žiadnym finančným stratám.
Následne SZJ spustil bublinu v xBionix Šamorín, ktorú využila reprezentácia U18, ale
po zvážení finančnej náročnosti sme sa jej nezúčastnili aj z dôvodu, že som nevidel
perspektívu turnajov v dohľadnej dobe.
Ďalšiu akciu sme absolvovali v termíne 26.-30.4.2021 vo Svite, ktorú nám opäť
pomohol zorganizovať tréner Jozef Lenčeš. Akcia bola zorganizovaná spolu s reprezentáciou
U18, CTM sever, juh, východ a STU Bratislava. Bola zorganizovaná na vynikajúcej úrovni.
K dispozícii bola aj posilňovňa aj wellness. Podľa môjho názoru pre CTM a kluby, ktoré majú
nižší rozpočet je toto cesta ako aspoň čiastočne kompenzovať deficit tréningov počas
pandémie.
Jediný turnaj sme absolvovali 19.-20.6.2021 v Budapešti, Maďarsko. Pôvodne jeden
z najväčších turnajov, nebol až tak obsadený, ale aspoň sme si mali možnosť vyskúšať ako na
tom zverenci po kondičnej aj technickej stránke sú.
Počas leta sa troška uvoľnili opatrenia tak sme konečne absolvovali kemp v Banskej
Bystrici v dňoch 7.-9.7.2021 a následne v termíne 8.-14.8.2021 v Poľsku.
Niektorí členovia CTM východ sa pod hlavičkou reprezentácie U18 zúčastnili turnajov
v Krakowe a kempu v St. Johann v Rakúsku a Tepliciach.

Absolvované podujatia v roku 2021
• 1 medzinárodný turnaj ( Budapešť)
• 1 medzinárodné sústredenie (Hučisko, Poľsko)
• 2 domáce sústredenia (TC Svit, TCBanská Bystrica)

Realizačný team
Tréner CTM Východ: Gabriel Čopák
Asistenti trénera: Ján Arendáč, Jozef Lenčeš, Branislav Šperňák

Vyhodnotenie
Z týchto niekoľko akcií, ktoré sme aj v roku 2021 absolvovali nie je možné reálne a
objektívne vyhodnotiť výkonnosť členov CTM. Na sústredeniach, ktoré sme absolvovali, bol
na niektorých športovcoch viditeľný výpadok z tréningového procesu. Nikomu z nich
nemožno uprieť snahu, ale aj tak došlo k viacerým zraneniam (najmä na TC Svit)
spôsobených netrénovanosťou, únavou a vyčerpanosťou. Pozitívne však hodnotím prístup
niektorých, ktorí sa snažili trénovať naplno a využili možnosť týchto kempov.

Záver:
Musím skonštatovať, že členov teamu CTM som v roku 2021 nemal možnosť veľmi
sledovať, nakoľko väčšina klubov počas roka vôbec nebola v tréningovom procese. Zbytok
roka podmienky na tréningovú a súťažnú činnosť v rámci CTM neboli.
Samozrejme ani do roku 2022 nedokážeme predpokladať, aké obmedzenia nás čakajú
a dokedy budú trvať. Avšak musíme urobiť všetko pre to, aby sme perspektívnych pretekárov
udržiavali v tréningovom nasadení. Bude záležať najmä na tréneroch jednotlivých klubov, aby
svojich zverencov motivovali.
Verím že tento rok bude pre šport priaznivejší a budeme môcť absolvovať viac
športových podujatí a sústredení.

Gabriel Čopák
tréner CTM Východ