Správa o činnosti v roku 2021 CTM – JUH

Realizačný tím: hlavný tréner – Mgr. Matej Hajas
asistenti – Tréneri jednotlivých klubov podľa zámeru konkrétnej akcie

Rok 2021 bol pre šport bohužiaľ zase veľmi náročný. Pandémia COVID
19 postihla všetkých, trénovanie na úrovni klubov nebolo možné. Na začiatku roka, počas
druhého lock – downu, sme s malým výberom CTM – JUH absolvovali dve medzinárodné
sústredenia v Šamoríne, spolu s dorasteneckou reprezentáciou. Tieto sústredenia boli
zamerané prevažne na techniku a randori. Uvedomujem si, že veľká časť rozpočtu sa minula
práve na týchto akciách, no situácia bola nejasná, nikto nevedel či sa nám naskytnú ďalšie
možnosti. Sústredenia boli zorganizované veľmi dobre a som rád, že som mohol svojich
pretekárov motivovať aj touto cestou.
Koncom apríla sa nám podarilo zorganizovať spolu s dorasteneckou
reprezentáciou, výberom ctm – východ, ctm – sever a STU Bratislava, akciu TC Svit, ktorú
hodnotím veľmi pozitívne. Na tejto akcií sa nám podarilo zorganizovať aj „tréningový
turnaj“. Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať trénerovi Jozefovi Lenčešovi za pomoc
pri organizácií.
Postupom roka sa nám opatrenia uvoľňovali a zúčastnili sme sa už
tradičného letného sústredenia v Banskej Bystrici. Na pretekároch bolo vidieť, že nemali
možnosť trénovať v domácich kluboch, ale veľmi sa mi páčilo ich nasadenie a chuť na
tréningu.
Poslednú akciu sme absolvovali začiatkom augusta na sústredení v Divíne,
pod vedením trénera Michala Bokora. Sústredenie bolo zamerané na techniku a kondičnú
prípravu, čo padlo veľmi dobre pre väčšinu pretekárov Ctm, keďže sa týždeň pred tým skoro

1.8.2002
všetci zúčastnili náročného sústredenia v Maďarsku. Niektorí pretekári Ctm Juh, sa zúčastnili
tento rok aj na akciách dorasteneckej reprezentácie.

Podujatia roku 2021:
V roku 2021 CTM – JUH absolvoval spolu 5 akcií
1.TC Šamorín 11.3 – 15.3.2021
2.TC Šamorín 29.3. – 3.4.2021

3.TC Svit 26.4 – 30.4 2021
4.TC Banská Bystrica 7.7 – 9.7.2021
5. TC Divín 9.8. – 13.8.2021