1. Antidopingová komisia SZJ spolupracuje s Antidopingovou agentúrou SR v týchto
oblastiach:

a) Výsledky dopingových kontrol – analytické zistenia,

b) Porušenia antidopingových pravidiel – ADP – neanalytické zistenia,c) Prerokovania jednotlivých prípadov,

d) Osobitný postup v prípadoch porušenia antidopingových pravidiel Antidopingová komisia
SZJ postupuje Disciplinárnej komisii SZJ. Podľa Disciplinárneho poriadku SZJ sa v hore
uvedených prípadoch rovnako postupuje voči pretekárovi aj trénerovi,
e) Vzdelávanie a výchova športovcov v oblasti dopingu,

f) Na základe kvalifikácie na 2. Európske hry v Minsku boli naši pretekári zaradení do
sledovania Antidopingovou agentúrou.

2. Týmto sa vzdávam funkcie predsedu Antidopingovej komisie SZJ.

ZÁVER:
Zlepšilo sa nahlasovanie pobytov a ich zmien športovcov zaradených do sledovania
Antidopingovou agentúrou SR za ktoré sú primárne zodpovední športovci. V prípadoch
opakovaných porušení antidopingových pravidiel sa podľa Disciplinárneho poriadku SZJ
postupuje rovnako voči športovcovi aj trénerovi.