Spojená škola, Ostredková 10 v  Bratislave otvára v  školskom roku 2021/2022 dve triedy športového gymnázia, jednu triedu športového manažmentu  a jednu triedu 5. ročníka ZŠ.

Športové gymnázium

  • úplné stredné všeobecné vzdelávanie s maturitou,
  • možnosť pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole,
  • príležitosť získať osvedčenie trénera II. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.

Športový manažment

  • úplné stredné odborné vzdelávanie s maturitou,
  • možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole,
  • získanie osvedčenia trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.

Základná škola

  • zabezpečenie športovej prípravy žiakov,
  • vhodné podmienky pre tréningový proces,
  • rozšírené vyučovanie jazykov.