Dnes 8.9.2022 boli na pôde SOŠV za pomoc pri spoluorganizácii podujatia EYOF 2022, ktoré sa konalo v júli tohto roka v Banskej Bystrici, odmenené slovenské zväzy. Za Slovenský zväz judo prevzal poďakovanie predseda SZJ, Pavol Krejčí.

prezident SOŠV Anton Siekel, predseda SZJ Pavol Krejčí, výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 Peter Hamaj

prezident SOŠV Anton Siekel, predseda SZJ Pavol Krejčí, výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 Peter Hamaj

Ocenenie mu odovzdal Anton Siekel – prezident SOŠV a Peter Hamaj – výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022.
SZJ týmto ďakuje všetkým dobrovoľníkom a zúčastneným, ktorí pomáhali pri organizácii tohto podujatia. Ďakujeme!