Výzva na kvalifikáciu trénera judo v Bratislave a západoslovenskom regióne je otvorená.

Záujemcovia sa môžu hlásiť na 1. kvalifikačný stupeň trénera do konca februára na adrese akademia@fsport.uniba.sk.

Rozvrh vzdelávania nájdete na webe na adrese https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20222023/.

V prípade otázok kontaktujte Ľubomíra Zagorov na lubko1@gmail.com .