Trénerská Akadémia Fakulty telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave vyhlasuje výzvu na prihlásenie sa na školenie trénera džuda I. kvalifikačného stupňa.

Podmienky účasti:

1. Vek – minimálne 18 rokov

2. Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou

3. Stupeň technickej vyspelosti minimálne 2. kyu

4. Členstvo v SZJ s platnou licenciou na rok 2020

Záujemcovia o školenie pošlú najneskôr do 30. septembra 2020 na e-mail adresu akademia@fsport.uniba.sk svoje iniciály, dátum narodenia, poštovú adresu, e-mail adresu a telefónny kontakt.

Orientačný termín školenia všeobecná časť:

Október / November 2020

Orientačný termín školenia špeciálna časť (džudo):

Január / Február 2021

Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie. Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.

Ďakujem.

Miloš Štefanovský – člen TMK SZJ