Dňa 12.9.2020 sa bude konať seminár skúšobných komisárov I. a II. triedy v Dojó Slávia Žilinská univerzita.

Čas:

prezentácia: 10,30 11,00    

začiatok:       11,00 hod.

Program:  

a) Úvod

b) metodika predvedenia a hodnotenia techník určených súťažným poriadkom SZJ

   na 9. až 1. kyu

c) skúšobný poriadok SZJ a návrhy na jeho doplnenie,

d) test zo skúšobného poriadku SZJ, povolená pomôcka skúšobný poriadok,

e) diskusia,

f) záver.