Na žiadosť organizátora sa mení čas váženia od 9:00-10:00.