Včera 13.6.2022 sa konalo zasadnutie VV SZJ, na ktorom bol poverený vedením SZJ p. Martin Pisoň do najbližšieho GZ SZJ 2022.

Termín mimoriadneho GZ SZJ 2022 bol schválený VV SZJ na 16.7.2022.

Miesto konania bude upresnení sekretariátom SZJ v priebehu budúceho týždňa.