Vážení športoví priatelia,

Sekretariát SZJ sa presťahoval opäť do Domu Športu. Nájdete nás na Junáckej 6 v Bratislave na 3. poschodí.