Na základe vyhlásenia Ministerstva zdravotníctva sa M SR 15.3.2020 juniorov ruší a odkladá na dobu neurčitú !!!*