S veľkou ľútosťou Vám oznamujeme že rozlúčka so zosnulým Mariánom Tobiášom bude dnes 8.10.2021 v obradnej sieni Krematória v Košiciach o 13:00.

V mene Slovenského zväzu Juda prajeme celej rodine úprimnú sústrasť.