Prijímacie skúšky na SŠŠ  BANSKÁ BYSTRICA  sa pre judo uskutočnia v piatok 22.mája 2020. Záujemcovia o ubytovanie v školskom internáte 2020/2021 musia poslať prihlášku do 15.mája 2020. Info na https://sgbb.edupage.org/