Vzhľadom  na prebiehajúcu pandemiu Covid-19 zverejňujeme protokol o bezpečnostných pokynoch pre všetkých účastníkov a návštevníkov turnaja a  zároveň vás prosíme o striktné dodržiavanie týchto usmernení.

Announcement for the international tournament SNP Banská Bystrica 22.8.2020.

Due to the ongoing Covid-19 pandemic, we are publishing a protocol on safety instructions for all participants and visitors to the tournament, and at the same time we ask you to strictly follow these guidelines.