Generálne zhromaždenie ktoré sa malo uskutočniť tento polrok sa kvôli Covid-19 presúva na druhý polrok tochto roku.

Presný dátum konania generálneho zhromaždenia upresní výkonný výbor SZJ na základe usmernenia úradu verejného zdravotníctva.