Kvôli mimoriadne zlej Covidovej situácii  regionálny úrad verejného zdravotníctva odporučil turnaj 13.11.2021 v Galante  zrušiť. 

Týmto sa turnaj ruší!