M-SR U23, ktoré sa mali konať 17.09.2022 v Pezinku sú zrušené.