Z dôvodu COVID-19 sa zrušia MSR juniorov a junioriek ktoré sa mali konať 3.10.2020 !