Z dôvodu COVID-19 sa zrušia MSR juniorov17.4.2021 a dorastencov 20.3.2021 !