Dňa 13.4.2021 VV na základe pretrvávajúcich hygienických opatrení a obmedzení pri tréningoch a organizovaní športových podujatí udelil výnimku a rozhodol –  15 eurovú licenčnú známku na rok 2021 je možné si zakúpiť bez obmedzenia počas celého roka 2021.