Generálne zhromaždenie sa bude konať 19.9.2020 v  kúpeľoch Dudince.