Juniorský reprezentačný tréner zverejnil nomináciu na sústredenie V4 ktoré sa bude konať v našom hlavnom meste Bratislava.

Program :

31.1.2020:  16:30-18:30 RANDORI

1.1.2020 :    9:30-11:30 RANDORI     16:30-18:30 RANDORI

2.1.2020 :    9:30-11:30 RANDORI      15:30-17:30 RANDORI

V prílohe sa nachádzajú všetky informácie o sústredení a menný zoznam nominovaných pretekárov.