Slovenský zväz Judo získal od SOŠV finančné prostriedky na kúpu nových tatami pre kluby SZJ.

Slovenský zväz judo ešte nikdy nepodporil počas svojej histórie taký veľký počet klubov ako sa mu podarilo podporiť s projektu Modernizácia športovej infraštruktúry. Všetky kluby prijali túto podporu s veľkým nadšením a vďakou (funkcionári, tréneri, športovci, rodičia). Nákup tatami pre kluby znamená zvýšenie  kvality športovania pre mládež čo bude mať do budúcna určite efekt zvýšeného záujmu mládeže o tento šport.

Tatami sa nám úspešne podarilo doručiť klubom a sú pripravené pre našich športovcov.