Projekt tatami
Slovenský zväz Judo získal od SOŠV finančné prostriedky na kúpu nových tatami pre kluby SZJ.
Slovenský zväz Judo pripravuje rozdelenie kúpených tatami klubom.
Týmto vás žiadam a vyzývam o vyplnenie tabuľky :   Tabuľka pre kluby     a obratom poslali na mail office@judo.sk do 10 pracovných dní .
V prílohe sa taktiež nachádza aj popis projektu.
Predpokladaný čas prideľovania tatami je September.

Cieľom projektu je podpora najaktívnejších členov oddielov SZJ vo forme zapožičania tatami pre jednotlivé oddiely. Ďalej zvýšenie členskej základne, ako aj zvýšenie záujmu jednotlivých oddielov sa podieľať na organizovaní majstrovských súťaží jednotlivcov a družstiev.