Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila 4. ročník grantového programu UKÁŽ SA!, ktorý je určený pre mladé športové talenty. Jednotlivci i športové kolektívy môžu prostredníctvom krátkeho videa celému Slovensku ukázať svoj talent a nadšenie pre šport. Tento rok sa medzi športovcov rozdelí až 60 000 eur.

Záujemci z radov džudistov sa môžu prihlásiť do projektu a ukázať sa.

Bližšie informácie nájdete na

https://www.olympic.sk/ukazsa