Vážení členovia SZJ,

dúfam, že Vás a Vašu rodinku táto správa zastihne v dobrom zdraví. Po videokonferenčnom hovore EJU DC Vám chcem oznámiť, že všetky vrcholné podujatia – Majstrovstvá Európy mužov, žien, 23, juniorov, junioriek a ME dorastencov a dorasteniek sa presúvajú na november a začiatok decembra. EJU sa samozrejme podľa vývinu pandémie pokúsi od septembra rozbehnúť TC a EC vo všetkých vekových kategóriách a samozrejme musíme myslieť aj na naše domáce súťaže, ak to situácia dovolí, takže toto obdobie bude náročné na prípravu a udržanie si potrebnej výkonnosti. Pri vzniknutej situácii VV SZJ bude reagovať a oznámi Vám, ako bude postupovať v prípade dlhodobých ligových súťaží a zrejme budeme nútení presunúť aj termín  Generálneho zhromaždenia po ukončení tejto ťažkej doby. Verím, že všetci sa v rámci možnosti udržiavate v dobrej kondícii, aby ste po návrate do normálu boli čo najlepšie pripravení.

V mene Slovenského zväzu judo chcem vyjadriť solidaritu so štátmi a národnými zväzmi judo, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou a zároveň vyjadriť nádej, že v našich rodinách je každý zdravý. Vyjadrujem poďakovanie všetkým oddielom, trénerom, športovcom a funkcionárom za spoluprácu a podporu, ktorú si navzájom poskytujú v tomto neobvykle ťažkom čase.

Ján Krišanda, predseda Slovenského zväzu judo

Judo je viac ako šport!