Prezident European Judo Union, Lászlo Tóth, prijal pozvanie na pracovné stretnutie od predsedu SZJ, Pavla Krejčího. Podujatie sa konalo v krásnom športovom prostredí areálu X-Bionic Sphere v Šamoríne.

Stretnutia sa zúčastnili aj Anton Siekel – prezident SOŠV, Jozef Tománek – podpredseda SZJ, Pavol Zvara – člen VV SZJ.

Stretnutie prebiehalo v priateľskom duchu. Zúčastnení spolu rozprávali o podpore Slovenského zväzu judo zo strany EJU do najbližšieho obdobia, a takisto o rozvoji športu na Slovensku.