Tréneri v sieni slávy

Oddieloví a reprezentační tréneri, ktorí sa svojou prácou podieľali a podieľajú na úspechoch slovenského juda vo všetkých vekových kategóriách.