Ako začať s Judo

Čo treba vedieť o Judo

Kde môžem vidieť Judo

Charakteristika a pôvod Judo

Judo môže byť chápané ako zaujímavý šport, umenie, rekreačná či spoločenská aktivity, kondičný program, spôsob sebaobrany alebo výkonnostný šport, čo poskytuje jeho priaznivcom široké možnosti sebarealizácie v každom veku. Nezanedbateľnou výhodou hovoriacou v prospech juda je aj nízka finančná náročnosť tohto športu, možnosť tréningov počas celého roka.

Hoci je pôvod juda v ďalekom Japonsku a nie je natoľko divácky atraktívne, za posledné polstoročie získal tento šport vďaka príťažlivosti svojich tréningových metód takmer masové rozšírenie a má 6 miliónov registrovaných cvičencov vo všetkých krajinách sveta. O jeho popularite a význame najlepšie svedčí aj to, že ako jediné z východných bojových umení je aj na programe olympijských hier.

Judo ako šport vzniklo v Japonsku vyčlenením určitých techník z viacerých bojových umení, najmä JU Jutsu. Osobnosťou, ktorá zohrala pri vzniku Judo najväčšiu úlohu, bol profesor Jigoro Kano. Darí sa mu povýšiť fyzický aspekt tréningu na úroveň intelektuálnej a morálnej výchovy, čím v podstate vytvoril vlastnú školu bojového umenia. Nazval ju Kudokan a začal v nej vyučovať vlastný systém JiuJitsu, ktorý nazval Judo.

Niektoré pramene považujú za vznik judo rok 1882, ide však len o orientačný dátum, pretože počas nasledovných desaťročí stále dochádzalo k procesu objavovania, osvojovania, vznikania, rozvoja, zanikania a opätovného vznikania jednotlivých techník. K ustáleniu jednotlivých súčastí judo do podoby , v akej ich poznáme dnes dochádza až v tridsiatich rokoch 20. storočia.

Judo je bojové umenie, spôsob sebaobrany, ale najmä olympijsky šport, ktorý všestranne rozvíja telesnú zdatnosť ako aj psychickú odolnosť cvičenca – judoka. Filozofia judo kladie veľký dôraz na techniku a psychické schopnosti, prostredníctvom ktorých dokáže judista v prípade potreby eliminovať aj podstatne silnejšieho protivníka. Nezanedbateľnou súčasťou cvičenia judo je aj jeho etika, ktorá prispieva k harmonickému rozvoju osobnosti cvičiaceho a najmä v prípade mládeže má aj silný výchovný charakter.

Judo je síce individuálny šport, ale tréningy sú možné len v kolektíve, takže judista pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti. Pre hyperaktívne deti je judo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a „vybitia“ nadbytočnej energie či agresivity, ktorá sa môže uvoľniť pri úpolových hrách či samotnom zápase.

Súvisiace články